POLECAMY
lina rozdzielająca


Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
od pn. do pt; 10:00-19:00

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej


PRZEDMIOTY - PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI
lina rozdzielająca

Najbardziej pełną i zarazem najbardziej praktyczną teorią psychologii komunikacji jest teoria Erica Berne - Analiza Transakcyjna.Analiza transakcyjna - analiza działań i wypowiedzi między ludźmi interakcje miedzy ludźmi i sposoby komunikowania się.
Teoria Analizy Transakcyjnej jest jednym ze sposobów poznania własnych działań, doznań, sposobów funkcjonowania w życiu społecznym, jest sposobem poznania siebie. Poznania przez ogląd rozumowy, przez przyjrzenie się różnym wypowiedziom, przyjmowanym pozycjom wobec osób czy zdarzeń, przez uświadomienie sobie przyjmowanych ról.  Twórcą Analizy Transakcyjnej jest Eric Berne, który opisał swoją teorię w książce pt. "W co grają ludzie".

Termin transakcja - oznacza wymianę słów, myśli, gestów między dwoma osobami. Analizując treści wypowiedzi uzyskujemy informacje o swoich pozycjach psychologicznych, przyjmowanych
rolach, o mechanizmach zachowania, postępowania inaczej mówiąc daje nam ona możliwość wglądu we własną osobowość. Umożliwia zrozumienie siebie i przez poznanie siebie - rozumienie innych.

Dotarcie od siebie i swojego stanu obecnego pozwala na dokonywanie zmian w kierunku bardziej pożądanych i zgodnych z planem życiowym. Uczy otwierania komunikacji a przez to uniknięcia
konfliktów, polepszenia relacji z innymi kierując nas w stronę autonomii, samodzielności czy "wygrywania" życia (James, Jongeward).

Analiza transakcyjna jest jedną z metod pozwalających na bardziej świadome życie na pełne kierowanie sobą, na doznawanie człowieczeństwa, zgodnie z indywidualnymi potrzebami w poczuciu
wolności i autonomii. "Człowiek autonomiczny to taki, który jest odpowiedzialny za swoje decyzje i za swój rozwój - myślenie, odczuwanie i działanie. Analiza transakcyjna jest jedną z metod
prowadzących do tego celu - wskazuje na możliwości osiągnięcia przez człowieka autonomii, dojrzałości oraz odpowiedzialności." (Rogoll)

Copyright © Krzysztof Maćko 1996r,
Prawa autorskie  wydawnictwa KOS

Pytania do zaliczenia I sem.
1. Co jest celem analizy transakcyjnej?
2. Opisz trzy stany Ja.
Przykład manifestacji trzech stanów Ja w wypowiedzi (jedno zdanie do każdego stanu)
3. Wymień i opisz rodzaje transakcji. Przykłady (wymiana zdań)
4. Wymień i opisz role psychologiczne, które wymienia Analiza Transakcyjna.
Przykład roli z maski (dwa zdania wypowiedzi świadczące o roli z maski)
5 . Wymień i opisz pozycje psychologiczne.
6. Wymień  trzy gry i opisz jedną
7. Wymień pięć najważniejszych cech osoby wygrywającej

strzałka do góry