POLECAMY
lina rozdzielająca


Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
od pn. do pt; 10:00-19:00

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej


PRZEDMIOTY - MASAŻ REITALIZACYJNY
lina rozdzielająca

Masaż we współczesnym pojęciu jest zespołem chwytów mechanicznego oddziaływania na określoną część ciała ludzkiego, realizowanego przy pomocy specjalnych aparatów i/lub rąk masażysty, w leczniczym lub profilaktycznym celu. Masaż jest jednym z najstarszych środków higienicznych, leczniczych i przyspieszających odpoczynek po wysiłku fizycznym. Najstarsze zapiski dotyczące masażu zostały dokonane przez Chińczyków około trzy tysiące lat p.n.e. Właściwy rozwój masażu datuje się od czasów starożytnej Grecji i był on skutkiem powszechnego zainteresowania uprawianiem sportu oraz dbałości o sprawność fizyczną. W Rzymie masaż wykonywany był głównie w słynnych termach rzymskich i miał charakter higieniczny. Persowie, Egipcjanie i Hindusi stosowali go jako formę terapii w różnych dolegliwościach oraz sporcie.


Henrik Ling

Era nowoczesnego masażu rozpoczyna się na początku XIX wieku, dzięki lekarzom szwedzkim. W okresie tym, wraz z rozwojem nauk medycznych dochodzi do tworzenia naukowych podstaw masażu. Największe zasługi położył Henrik Ling, twórca metody leczniczej i higienicznej zwanej „gimnastyką szwedzką”, której składową był także masaż. Za twórcę „masażu naukowego” uważa się holenderskiego lekarza Johana Mezgera, który po raz pierwszy opracował system metod masażu oraz wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania.


Johan Mezger

Wśród lekarzy prowadzących badania naukowe nad stosowaniem masażu na szczególną uwagę zasługuje profesor Uniwersytetu w Berlinie Izydor Zabłudowski, dzięki któremu masaż został zrównany z innymi dyscyplinami wiedzy lekarskiej na poziomie uniwersyteckim.

Spośród wielorakiego zastosowania masażu na uwagę zasługuje jego działanie przywracające szeroko rozumianą sprawność organizmu, czyli rewitalizacja. W opracowaniu zebrano i przedstawiono podstawowe informacje dotyczące masażu w oparciu o wiadomości z powszechnie dostępnej literatury z tego zakresu.
Warunki i higiena, wykonywanie masażu.

Masaż powinien odbywać się zawsze w możliwie czystych warunkach i w wydzielonym, specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Osoba wykonująca zabieg musi dbać o higienę osobist tzn. założyć do zabiegu czystą, niekrępującą ruchów odzież. Ręce powinny być zadbane, z krótko obciętymi paznokciami. Należy je myć przed i po każdym zabiegu, a w momencie stwierdzenia jakichkolwiek zmian ropnych lub zapalnych na skórze — wstrzymać się od wykonywania masażu. Przed rozpoczęciem zabiegu należy zdjąć z dłoni biżuterię.

Pacjent przed zabiegiem musi wykąpać się w ciepłej wodzie oraz poinformować masażystkę o wszystkich dolegliwościach, w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań. Do masażu pacjent przystępuje całkowicie rozebrany bądź w luźnych gimnastycznych spodenkach. W czasie zabiegu całe ciało przykrywa się prześcieradłem, odkrywając kolejno tylko te okolice ciała, które w danym momencie są masowane. W przypadku specjalnych wskazań, aby zwiększyć efekt masażu, można całe ciało lub wybraną okolicę naświetlić lampą Sollux emitującą promienie podczerwone.

Po zabiegu masażu pacjent powinien odczekać, co najmniej 20—30 minut w pomieszczeniu o takiej samej temperaturze, w jakiej wykonywany był zabieg, aby nastąpiły w organizmie wszystkie zmiany wywołane przez masaż. W tym celu przydatne jest oddzielne pomieszczenie wypoczynkowe z wygodną leżanką.

Pokój do masażu powinien być pomalowany farbą w jasnym pastelowym kolorze, który ma pozytywny wpływ na psychikę pacjentów. Na jedno stanowisko pracy przeznacza się powierzchnię, co najmniej 7 m2, natomiast cały pokój do masażu z jednym stanowiskiem powinien mieć powierzchnię 10—15 m2. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 21—23°C, a wilgotność względna 40—60%.

Stosuje się nie rażące, ale jasne oświetlenie, koniecznie z bezpośrednim dostępem światła dziennego i możliwością skutecznego, bezprzeciągowego przewietrzenia pomieszczenia, tak, aby powietrze mogło być wymieniane cztero-lub pięciokrotnie w ciągu 1 godziny. W bezpośredniej łączności z pokojem do masażu konieczne jest umieszczenie natrysku z ciepłą i zimną wodą.

Copyright ©  Waldemar Andrzejewski2001r,
Prawa autorskie  wydawnictwa KOS

strzałka do góry