POLECAMY
lina rozdzielająca


Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
od pn. do pt; 10:00-19:00

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej


PRZEDMIOTY - HOMEOPATIA
lina rozdzielająca

Homeopatia jest jedną z metod naturalnego leczenia. Homeopaci są przekonani, że jeśli jest to możliwe - organizm powinien wyleczyć się sam dzięki własnym siłom uzdrawiającym. Jeżeli tak się nie dzieje, homeopatia może być dodatkowym czynnikiem pobudzającym naturalne siły obronne organizmu. Umiejętnie stosowana może pomóc w uruchomieniu wewnętrznego i samoregulującego się procesu, który prowadzi do odzyskania zdrowia.Dla każdego z nas zdrowie jest czym innym. W leczeniu homeopatycznym szczególnie musi być to tak widziane, ponieważ traktuje ono człowieka niesłychanie indywidualnie. W myśl homeopatii zdrowy jest człowiek, którego siła żywotna działa zupełnie swobodnie. W tym swobodnym działaniu pozwala człowiekowi na bardzo daleko pojętą swobodę w ruchu, a na poziomie emocjonalnym wyraża się najszerzej pojętym zrównoważeniem. Za tym zrównoważeniem kryje się nasze zdrowie psychiczne, które ma niepodważalny wpływ na całą somatykę organizmu. Trzecim przejawem tzw. siły żywotnej - zdrowia, jest poczucie wolności. A więc zdrowie jest wolnością ciała w ruchu i wolnością od wszystkiego, co by przeszkadzało w tym ruchu. W emocjach to zharmonizowanie i
równowaga. We wszystkich funkcjach intelektualnych - wolność w rozumieniu wyboru, wolności poznawania, niezależności od opinii innych ludzi, od lęków i obaw wobec nieznanego.

Homeopatia opiera się na innych zasadach niż medycyna konwencjonalna, określana mianem allopatii. Słowo allopatia znaczy: „inny niż choroba”- aplikowane lekarstwa działają przeciwstawnie do choroby i jej objawów. Stąd bierze się stosowanie lekarstw, które są „anty”, jak np. antybiotyki, leki antydepresyjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe itd. Leki homeopatyczne oddziałują na system całościowo, a środki allopatyczne po prostu tłumią symptomy, nie lecząc choroby. Preparaty homeopatyczne mają tę zaletę, że nie uszkadzają układu immunologicznego. Podczas gdy leki stosowane przez medycynę klasyczną, a przede wszystkim antybiotyki, lecząc określone schorzenie, jednocześnie osłabiają cały organizm i naruszają jego układ odpornościowy. Następuje wówczas uszkodzenie kompetencji komórek, które przestają odróżniać obce białka od swojego. W efekcie może nastąpić nawrót choroby.

Homeopatia nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Nawet jeśli ktoś kwestionuje jej efekty lecznicze, nie może zarzucić, że komukolwiek zaszkodziła.
Definicja zdrowia w ujęciu homeopatii i medycyny akademickiej - allopatii nie tak wiele odbiegają od siebie. Różne są ich praktyczne konsekwencje.
W medycynie akademickiej kryteria wykorzystywane do rozpoznania choroby odnoszą się do bardzo późnych etapów zaburzeń chorobowych, dotyczą bardziej skutków choroby niż jej przebiegu. To, co stawia sobie za miernik zdrowia homeopatia, jest daleko wcześniejsze, daleko bardziej subtelne, dużo bardziej wyostrzone. Homeopatia „wyłapuje” chorobę niemal w okresie przed pojawieniem się dolegliwości. Leczenie homeopatyczne, tak samo jak allopatyczne wymaga poświęcenia choremu stosunkowo dużej ilości czasu. Osiągnięcia medycyny allopatycznej w niektórych dziedzinach przekraczają efektywność leczenia homeopatycznego, i to nakazuje kształcenie w sobie samym pojęcia tolerancji dla innych metod leczenia.

Każda z metod ma swoje miejsce i sens dla chorego. Każda z metod ma swoje wyłączne pola działania, dla każdej z nich istnieją sytuacje, w których różne metody się spotykają i mogą współpracować. Ale sposoby myślenia będące podstaw zapleczem działania homeopatii i metod medycyny akademickiej, różnią się między sobą zasadniczo. W porównaniu do medycyny akademickiej, homeopatia sama w sobie jest profilaktyką. To znakomite działanie profilaktyczne wypełnia lukę w działaniu medycyny konwencjonalnej. Największa skuteczność leczenia dotyczy okresu, w którym z punktu widzenia klinicznego stosuje się profilaktykę. W homeopatii nie można rozdzielać tego, co jest leczeniem od tego, co jest profilaktyką. Działając na proces chorobowy, odwracając bieg zdarzeń w organizmie, zapobiega się następstwom choroby.
Medycyna jest jedna, czy ktoś się z tym zgadza czy nie, a jej cel jest ściśle określony: przywracanie chorym zdrowia.

strzałka do góry