POLECAMY
lina rozdzielająca


Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
od pn. do pt; 10:00-19:00

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej


PRZEDMIOTY - ANATOMIA I FIZJOLOGIA
lina rozdzielająca

ZAGADNIENIA Z ANATOMII I FIZJOLOGII - SEMESTR IV
ZAGADNIENIA DOTYCZĄ UKŁADÓW: POKARMOWY, MOCZOWY, ODDECHOWY.

 • Podaj definicję: proces wchłaniania, proces trawienia.
 • Wymień struktury zaliczane do układu pokarmowego.
 • Wyjaśnij funkcję trzustki w układzie pokarmowym i hormonalnym.
 • Wymień tkanki tworzące ściany narządów układu pokarmowego.
 • Podaj definicję nefronu.
 • Omów budowę nerki.
 • Omów lokalizację głównych ośrodków w układzie nerwowym odpowiedzialnych za funkcjonowanie pęcherza moczowego i cewki moczowej.
 • Dokonaj podziału układu oddechowego.
 • Omów budowę tchawicy.
 • Podaj funkcję krtani i tchawicy.
 • Omów budowę płuc.
Przypominam państwu
Na zajęciach, które odbędą się w maju będzie zaliczenie z masażu (teoretyczne) i omówienie z anatomii układu oddechowego.

ZAGADNIENIA Z ANATOMII I FIZJOLOGII - SEMESTR II

 • Podaj funkcję układu nerwowego.
 • Omów budowę neuronu.
 • Omów budowę synapsy nerwowej.
 • Omów zasadę działania synapsy nerwowo-mięśniowej (krótko).
 • Opisz poznane rodzaje włókien nerwowych.
 • Opisz przebieg nerwu łokciowego.
 • Opisz łuk odruchowy.
 • Scharakteryzuj funkcję włókien współczulnych i przywspółczulnych w autonomicznym układzie nerwowym.
 • Wymień ośrodki zlokalizowane w rdzeniu kręgowym, części współczulnej i przywspółczulnej.
Informuję, że na zajęciach w maju przejdziemy do omówienia układu krwionośnego. Treści dotyczące ośrodkowego układu nerwowego omówię po przeczytaniu zadań domowych.

ZAGADNIENIA DO PISEMNEGO OPRACOWANIA, DLA OSÓB KTÓRE NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ NA ZALICZENIU Z PRZEDMIOTU ANATOMIA I FIZJOLOGIA.

 • Omów automatyzm serca.
 • Dokonaj podziału mięśni (np. ze względu na funkcję, budowę…...)
 • Podaj drogę wydzielenia hormonów przez tarczycę (pobudzenie od podwzgórza)
 • Omów łuk odruchowy w układzie nerwowym: (receptor….impuls…….efektor….włókna)
 • Omów budowę i lokalizację płuc.
 • Omów proces wchłaniania (gdzie się odbywa, jaka struktura za ten proces odpowiada)
 • Opisz grasicę, śledzionę i szyszynkę (lokalizacja, budowa, funkcje)

ZAGADNIENIA Z ANATOMII I FIZJOLOGII - SEMESTR I

 • Wymień płaszczyzny ciała i podaj wykonywane ruchy przez staw względem danej płaszczyzny.
 • Podaj funkcje szkieletu.
 • Wymień rodzaje kości i podaj przykłady.
 • Omów budowę zewnętrzną kości (można podać przykład np. kość udowa).
 • Omów budowę wewnętrzną kości.
 • Wymień rodzaje połączeń kości i podaj przykłady.
 • Wymień 3 elementy składowe stawu.
 • Wymień rodzaje stawów i podaj przykłady.
 • Podaj rodzaje tkanki mięśniowej (np. mięśnie gładkie…….)
 • Omów budowę wewnętrzną mięśnia.
 • Omów budowę zewnętrzną mięśnia (można podać przykład)
 • Wymień cechy mięśnia (np. sprężystość…)
 • Opisz budowę neuronu.
 • Podaj co wchodzi w skład obwodowego układu nerwowego.
 • Wyjaśnij co oznacza pojęcie włókno dośrodkowe i odśrodkowe.
 • Dokonaj podziału układu nerwowego ze względu na topografię.
 • Dokonaj podziału układu nerwowego ze względu na funkcję.
 • Wymień rodzaj i lokalizację receptorów rozmieszczonych w naszym organizmie.
 • Podaj przykład tkanki łącznej zlokalizowanej w mięśniu lub/i w nerwy.
 • Omów przebieg nerwu kulszowego.


strzałka do góry